ชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทยยินดีต้อนรับ
Welcome to Thai Radio Controlled Sailboat Club

 
     ชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย เป็นการรวมตัวของผู้ที่รักกีฬาเรือใบบังคับวิทยุ ซึ่งรักการ “แล่นใบ” แต่อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอ ที่จะเดินทางไปแล่นใบด้วยเรือใบจริง ในทะเล ซึ่งต้องใช้เวลาและการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ชมรมฯ ที่ประกอบไปด้วยนักกีฬาเรือใบ ผู้ที่เคย เป็นนักกีฬาเรือใบและผู้ที่หลงใหลสนใจในกีฬาเรือใบ พวกเราจึงได้ รวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้น โดยไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อหวังผลกำไรจากสมาชิก แต่เพื่อให้ชมรมฯ เป็นศูนย์รวมของผู้รักการแล่นใบที่จะ นัดกันมาแล่นใบที่สระน้ำ ของหมู่บ้านสารินซิตี้ ทุกบ่ายวันอาทิตย์ รวมทั้งยังเป็นเวทีที่สมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุ
 
    ชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมชมรมไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรือใบหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยินดีต้อนรับ ท่านที่สนใจกีฬาเรือใบแต่ ยังไม่มีเรือใบเป็นของตนเอง สมาชิกชมรมฯ ทุกคนยินดีที่จะให้คำแนะนำและฝึกสอนให้ท่านได้ทดลอง “แล่นใบ” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้กีฬา เรือใบโดยเฉพาะ เรือใบบังคับวิทยุให้เป็นที่แพร่หลายของคนไทย อันจะเป็นการยกระดับกีฬาเรือใบบังคับวิทยุของประเทศไทยให้ทัดเทียม กับนักกีฬาต่างประเทศ
 

Welcome Aboard !!

 
:: www.thailandradiocontrolsailboatclub.com ::