หอเกียรติยศ

รายนามผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท IOM ครั้งที่ ๑

สนาม สารินซิตี้ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท IOM ของ ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร(Royal Trophy)

ชนะเลิศ  คุณ ปริญญา ตติตรัตน์(จั๊ม)  เรือ IOM หมายเลขใบ
    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณ วิภาต พรหมสุนทร(แป้น) เรือ OM หมายเลขใบ 
    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณ อาจินต์ ปิยะโชคณากุล(เล็ก)เรือ IOM หมายเลขใบ 65    

ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท IOM นวก ของ พลเรือโท ยศ ฟักผลงาม(Admiral Cup)

ชนะเลิศ คุณ วรานันท์ ยูสานนท์(ขวด) เรือ IOM หมายเลขใบ
    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณปิยะพงศ์ กรรณสุต(จิ๋ว)เรือ IOM หมายเลขใบ  
    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณประเสริฐ เฟื่องฟูสกุลเรือ IOM หมายเลขใบ   

รายนามผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท IOM ครั้งที่ ๒

สนาม โรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ชนะเลิศประเภท IOM ถ้วยรางวัลของ ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร(Royal Trophy)

ชนะเลิศ คุณ Maurizio เรือ IOM หมายเลขใบ 52
    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณ กิติชัย ไทยอยู่ เรือ IOM หมายเลขใบ 3  
    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณ วิภาต พรหมสุนทร เรือ IOM หมายเลขใบ 1    

ชนะเลิศประเภท IOM นวก ถ้วยรางวัลของ พลเรือโท ยศ ฟักผลงาม(Admiral Cup)

ชนะเลิศ พลตรี สหธร ไทยธรรม เรือ IOM หมายเลขใบ 15
    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นักเรียนเตรียมทหาร ธนเดช ไชยศรี เรือ IOM หมายเลขใบ 25 
    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เรือเอก กนก บุนนาค เรือ IOM หมายเลขใบ 2   

ชนะเลิศประเภท IOM คะแนนสะสม(Serial Racing) ถ้วยรางวัลของชมรมฯ(Grand Trophy)

ชนะเลิศ คุณ กิติชัย ไทยอยู่ เรือ IOM หมายเลขใบ 3
    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณ อาจินต์ ปิยะโชคณากุล เรือ IOM หมายเลขใบ 65  
    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณ วิภาต พรหมสุนทร เรือ IOM หมายเลขใบ 1 
 
:: www.thailandradiocontrolsailboatclub.com ::